POZNAŃ

T: 61 222 50 52

Rezerwacje stolików

Wstęp do klubu dodatkowo płatny w weekendy, w godzinach wieczornych (piątek 10 zł, sobota 20zł).
Rezerwacja loży nie zwalnia z opłaty